Reference

Projekat Zeleni Banat

Rasadnik Vikumak | Projekat Zeleni Banat

Uključuje sadnju 45ha šuma topole i bresta.
Galerija >

Kikinda

Rasadnik Vikumak | Projekat ozelenjavanja centra Kikinde

Ozelenjavanje centra Kikinde.
Galerija >

Simićev salaš

Rasadnik Vikumak | Projekat Simićev salaš

Krčenje samorasta i sadnja bagrema i hrasta.
Galerija >

Šuma na Galadu

Rasadnik Vikumak | Projekat sadnja šume na Galadu

Sadnja topole i bresta na površini od 25ha.
Galerija >

Mikronaselje – Sadnja bresta kao zaštitnog pojasa između Mikronaselja i fabrike Livnica u Kikindi.

Koć – Sadnja topole i bresta na “Koću” prema Nakovu površine 9ha u Kikindi.

Deponija u Kikindi – Sadnja bagrema i bresta na staroj deponiji u Kikindi.

Aerodrom u Kikindi – Čišćenje i rekultivacija remize ispred areodroma u Kikindi, površine 2,6ha.

Stadion FK ”Napredak” u Banatskoj Topoli – postavljanje tepih travnjaka 6000m2.

Vincaid – Sadnja topole i bresta, površine 26ha.

Privatne šume – Sadnja mnogobrojnih privatnih šuma.

Opštine u Vojvodini – Prodaja sadnica opštinama širom Vojvodine.

Benzinska stanica Petrol u Kikindi – postavljanje tepih travnjaka 1000m2.

Svetosavska ulica u Kikindi – postavljanje tepih travnjaka 700m2.

Kikinda – Sadnja bresta na površini iza vatrogasnog doma u Kikindi.