• Šumski sadni materijal


Rasadnik Vikumak
Kod nas u Vojvodini postoje odlični uslovi za razvoj šumskog drveća, ali nažalost najmanje je pošumljena.

RASADNIK ‚‚VIKUMAK“ PROIZVODI NAJVEĆIM DELOM SVOJE PROIZVODNJE ŠUMSKI SADNI MATERIJAL, SADNICE ZA POLJOZAŠTITNE
POJASEVE I REMIZE SA TENDENCIJOM PROIZVODNJE VIŠEGODIŠNJIH DRVOREDNIH SADNICA, UKRASNOG BILJA I CVEĆA.

Već dugi niz godina naši klijenti su zadovoljni zdravim dendrološkim materijalom, stručnim savetima i prijateljskom saradnjom.

Pročitaj više