Zeleni Banat

Projekat „Zeleni Banat“ je prekogranični projekat koji je realizovan u saradnji sa Rumunijom, odnosno opštinom Žombolj. Sadnja zasada je počela novembra 2011. godine, a zavšena u martu 2012. godine. Pošumljeno je 45 ha sadnicama sibirskog bresta i topole, a obuhvaćene su katastarske opštine (K. O.) Mokrin, Nakovo, Banatsko Veliko Selo i Rusko Selo.

Rasadnik Vikumak je bio izvođač radova, ukupno je pošumljeno 45ha.

Pregled referenci

MOKRIN

NAKOVO

BANATSKO VELIKO SELO

RUSKO SELO